роки правління володимира мономаха в києві

Цивільне та суміжні з ним галузі права
Цивільне право Іраку найбільш яскраво відбиває змішаний характер його правової системи.

Основним його джерелом є Цивільний кодекс, прийнятий в 1951 р. і набув чинності в 1953 р. Цей Кодекс містить норми, присвячені тільки права власності та зобов'язаннями. Грунтуючись на положеннях в цілому романо-німецького права, ГК 1951 закріпив у своїх статтях ряд положень шаріату: про зловживання правом, непередбачених обставин, оренду землі, переведення боргу та ін

Сімейні і спадкові відносини регулюються згаданого Закону про особисте статус, заснованим на мусульманському праві. При пробільними норм Закону повинні використовуватися "принципи мусульманського права", тобто висновки мусульмансько-правової доктрини. До представників немусульманського населення (християни, юдеям) застосовуються норми їхнього особистого права (канонічного або іудейського) у всіх випадках, за винятком спадкових відносин.

Спеціальними актами регламентуються також майнові права неповнолітніх та інших недієздатних осіб. Питання право - і дієздатності врегульовані, проте, в Цивільному кодексі.

Право власності регламентується ЦК Іраку визначення виходячи з його Тимчасової конституцією 1970 як "соціальної функції, що підлягає виконанню в межах встановлених соціальних цілей та державних програм відповідно до закону" (ст.16). Поряд із ГК важливе значення в цій сфері мають спеціальних законів. Основною з них є Закон про аграрну реформу 1970 Встановлені їм межі обсягу права приватної власності на землю залежать від родючості і способів зрошення, але кожному разі не можуть перевищувати 2000 га землі. Особливе значення надається праву власності на основні засоби виробництва, закріпленому не тільки в Кодексі, а й у Конституції. "Основні засоби виробництва безпосередньо використовувані центральними органами влади відповідно до вимог Генерального плану розвитку національного господарства є народної власністю (ст.13 Тимчасової конституції 1970). Заохочується, крім того, власність кооперативних організацій у всіх головних формах виробничій, споживчої і збутової. Оренда нерухомості регулюється Спеціальним законом 1979

У галузі торгового права у Іраку спочатку застосовувався османський Кодекс сухопутної торгівлі 1850, скопійований з французької Торгового кодексу 1807 р., а також османський Кодекс морської торгівлі 1864 Перший з них був замінений у 1943 р. власне іракським Кодексом. В даний час діє Торговий кодекс 1984 р., який визначає статус комерсанта, регулює торгові угоди, банкрутство, цінні папери та ряд інших питань. Крім того, прийнято Закон про організації торгівлі 1970 року, у відповідності з яким створено Раду з питань торгівлі, що визначає державну політику щодо виробництва і зовнішньої торгівлі.

Найважливіший джерело торгового права - законодавство про торговельні компаніях. В даний час діє Закон про компанії 1983 року, що визначає правове положення різного роду комерційних організацій: акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, обмежених товариств і т.д.

Законодавство про інтелектуальну власності включає Закон про торговельні марках 1957, Закон про патенти і промислових зразках 1970, Закон 1959 (про оригінальні найменуваннях).

Чинне трудове право склався у період соціалістичної орієнтації. Ухвалені 1970 Трудовий кодекс відбив відбулися соціально-економічні перетворення, але одночасно посилив державний контроль над профспілками, врегулювання трудових конфліктів, страйками. Нині чинний Трудовий кодекс 1987 серйозно обмежує право на страйк, практику хоча страйку не допускаються під загалом кримінальних загрозою репресій. Право на колективні переговори не зізнається. До актів соціального законодавства відносяться Закон 1980 про соціальне забезпечення і Закон 1980 про захист неповнолітніх.

Першою норм кодифікацією о цивільному процесі, що діяв на території Іраку був османський Цивільного процесуального кодексу 1871 В даний час діє ГПК Іраку 1970 р.; він містить спеціальний розділу (книга IV), статті якого застосовуються виключно судами шаріатськими при розгляді справ особистого статусу. Норми ГПК регулюють провадження як за громадянським, тому і у торгових справах. Окремі його статті стосуються третейського розгляду. Прийнятий також Закон про виконання присуджень за цивільним і торговим справах 1980

гигиена одежды кратко