реформи 1860-70 років

Державний устрій
За формою територіально-політичного устрою КНР - унітарна держава з автономними утвореннями. Адміністративний розподіл: +23 провінції (без Тайваню), 5 автономних районів і 4 міста центрального підпорядкування - Пекін, Шанхай, Чунцин і Тяньцзінь. Крім автономних районів в КНР 30 автономних областей, автономних повіту 124, а також понад тисячу автономних волостей.

У 1997 р. колишня англійська колонія Гонконг, повернена під суверенітет Китаю, увійшла до складу КНР як спеціального адміністративного району Сянган.

У КНР застосовується адміністративна форма автономії. Компактно проживають національні меншини можуть створювати 3 види автономних утворень: автономний район, автономний округ і автономний повіт.

Діє Конституція 1982 р. (до неї у КНР діяли конституції 1954, 1975 і 1978 рр..).

За формою правління є республікою КНР радянського (соціалістичного) типу. Згідно з Конституцією 1982 КНР соціалістична держава демократичної диктатури народу, кероване робочим класом і засноване на союзі робітників і селян. Домінуючою і керівною силою політичної системи Китаю є Комуністична партія (КПК), що відображено в КНР Конституції. Для політичної системи характерне тісне переплетення партійних і державних опцій, КПК і держави. Окрім КПК у Китаї 8 існує ще "демократичних" партій, які мають декоративного характеру.

Організація державної влади в Сянгані регулюється Основним Законом Спеціального адміністративного району Сянган КНР, прийнятим у 1990 р. сесією ВЗНП.

Законодавчу владу в Сянгані з 1998 р. здійснює парламентський орган - Законодавчий рада у складі 60 членів, з яких 20 були обрані безпосередньо населенням, 30 - різними функціональними організаціями та 10 - Колегією вибірників. Однак зазначені пропорції поступово міняються убік прямих виборів. У 2004 р. повинна бути рівна кількість депутатів від функціональних організацій і безпосередньо обраних населенням - по 30 осіб, а обрання Колегією вибірників не передбачене.

Вищим посадовцем в Спеціальному адміністративному районі (САР) і главою уряду Сянгана є Глава адміністрації САР. При ньому діє дорадчий орган - Виконавча рада. Голова адміністрації призначається строком на 5 років Центральним народним КНР урядом. Кандидатура на цю посаду висувається колегією з 800 виборців, що формується з представників усіх основних верств населення Сянгана.

Вищим органом державної влади у КНР є Всекитайські збори народних представників (ВЗНП), постійно якого діючий орган - Постійний комітет ВЗНП. Обидва ці органи здійснюють законодавчу владу в країні. Депутати ВСНП обираються від провінцій, автономних районів, міст центрального підпорядкування та збройних сил шляхом багатоступеневих виборів на конкурсній основі строком на 5 років. В ході виборів 1998 р. в ВЗНП обрано 2978 чоловік.

ВЗНП вносить зміни до Конституції; приймає кримінальні та цивільні закони, закони про державну структуру та інші основні закони і вносить до них зміни; обирає главу держави Голови КНР та його заступника, голови Постійного комітету ВСНП і його склад; стверджує Прем'єра і склад Держради КНР ( уряду); обирає голови Центральної військової ради КНР і затверджує його склад; обирає голову Верховного народного суду і Генерального прокурора Верховної народної прокуратури; розглядають і затверджують плани економічного і соціального розвитку, державний бюджет та звіти про їх виконання; змінює або скасовує неналежні постанови Постійного комітету ВЗНП.

Оскільки депутати суміщають виконання виробничих обов'язків з депутатською діяльністю, ВЗНП як орган колегіальний функціонує протягом дуже коротких сесій (2-3 тижні на рік). На решту часу значну частину її повноважень здійснює Постійний комітет ВЗНП, який обирається ВЗНП і їй підзвітна. До його складу входять: голова, заступник голови, начальник секретаріату і члени Постійного комітету. Його чергові засідання проводяться раз на 2 місяця. Термін повноважень - 5 років.

Повноваження Постійного комітету досить великі та перелік їх відкрито, так як ВЗНП може покласти на нього та інші функції. Постійний комітет ВЗНП уповноважений: тлумачити Конституцію, приймати закони і вносити до них зміни, тлумачити закони, здійснювати контроль за роботою Державної ради, Центральної військової ради, Верховного народного суду і Верховної народної прокуратури; скасовувати акти органів державної влади провінцій, автономних районів і міст центрального підпорядкування, які суперечать Конституції, законам і адміністративним актам; приймати рішення про загальну або часткову мобілізацію до країні; ратифікувати і денонсувати міжнародні договори, а також традиційні повноваження розділу держави (призначення і відкликання повноважних представників в іноземних державах, нагородження орденами та присвоєння почесних звань, прийняття рішень щодо помилування).

У період між сесіями ВЗНП його Постійний комітет вносить часткові зміни і доповнення до законів, прийняті ВЗНП, розглядає і затверджує поправки до планів економічного і соціального розвитку, державного бюджету в ході їх виконання; призначає і зміщує міністрів, голів комітетів, головного ревізора та начальника секретаріату (ці повноваження здійснюються за поданням прем'єра Державної ради); за поданням голови Центральної військової ради призначає і зміщує його членів; повідомляє війну у випадку, якщо КНР піддасться збройному нападу, або у разі необхідності виконання міжнародних договірних зобов'язань по спільній обороні від агресії.

Глава держави - Голова КНР, обираний ВЗНП. Термін його повноважень відповідає строку повноважень ВЗНП, але він здійснює їх до набрання посаду Голови, обраного ВЗНП нового скликання. Ніхто не може обіймати посаду Голови КНР більше ніж два терміни поспіль. На основі рішень ВЗНП і його Постійного комітету Голова КНР здійснює повноваження з оприлюднення законів, призначенням ряду вищих посадових осіб (прем'єра, його заступників, членів Державної ради та ін), нагородження державними орденами та присвоєння звань, призначення і відкликання представників в іноземних державах, ратифікацію та денонсацію договорів з іноземними державами, опублікуванню указів про помилування, про мобілізацію, про запровадження надзвичайного стану та оголошення стану війни. Голові КНР допомагає заступник, який обирається ВЗНП на тих же умовах і в тому ж порядку, що і Голова.

Центральним виконавчим органом держави є Державної ради КНР, який характеризується в ст.85 Конституції, як "Центральне народний уряд, виконавчий органу державної влади, вищий державний адміністративний орган". Він складається з прем'єра, заступників Прем'єра, членів Державної ради, Міністрів, голів комітетів, головного ревізора, начальника секретаріату. Прем'єр, її заступники, члени Держради і начальник секретаріату утворюють Постійний комітет Державної ради. Строк його повноважень - 5 років. Державний рада керує адміністративної роботою загальнодержавного масштабу, діяльністю міністерств і відомств і наділений відповідними повноваженнями. Він перед ВЗНП відповідальний і його Постійним комітетом і їм підзвітний.

маркировка парт по цвету