кріпосництво

Державний устрій
За формою державного устрою Німеччина - федерація, у складі якої 16 земель. Федеральний устрій національних ніяких підстав під собою не має. У кожної землі - власна конституція, виборний законодавчий орган - однопалатний ландтаг (в Баварії двопалатний) і уряд на чолі з Прем'єр-міністром.

Діє Конституція (Основний Закон) 1949 За формою правління Німеччина - парламентська республіка. Вищими органами держави за Конституцією є Федеральний президент, Бундестаг і Бундесрат, Федеральний уряд і Федеральний конституційний суд. Політичний режим - щоб демократичний.

Законодавча влада здійснюється парламентом, що згідно з Конституцією вважається однопалатним, а фактично складається з двох палат - Бундестагу (буквально: Федеральний з'їзд) і Бундесрат (буквально: Федеральна рада). Власне парламентом є Бундестаг, у складі якого 496 депутатів, що обираються прямими загальними виборами строком на 4 роки. Бундесрат ст.50 Основного Закону характеризує як орган, через який землі беруть участь у законодавстві та управлінні федерацією та у справах Європейського союзу. У Бундесрат входять 69 осіб, що призначаються урядами земель на 4 роки зі свого складу. Кожна має земля в нього від 3 до 5 голосів в залежності від чисельності населення. Палати обирають своїх голів і утворюють постійні комітети. Засідання палат, як правило, відкриті, якщо тільки депутати не ухвалять рішення провести закрите засідання. Основний Закон визначає коло питань, що відносяться до сфери виключної законодавчої компетенції федерального парламенту і до області конкуруючої законодавчої компетенції центру і земель. Окрім того, ст.75 Основного Закону перераховує ті питання, з яких парламент може видавати загальні припису.

Процедура прийняття федеральних законів полягає в наступному. Законопроект приймається Бундестагом і одразу передається в Бундесрат. Якщо Бундесрат не схвалить цей законопроект, він може протягом двох тижнів вимагати скликання погоджувальної комітету, в якому представлені члени обох палат. Якщо комітет запропонує якісь зміни до прийнятого законопроекту, він повинен бути повторно розглянутий Бундестагом. Законопроект, схвалений Бундестагом вдруге, може знову відхилено Бундесратом протягом тижня. Тоді законопроект направляється до Бундестагу в третій раз, і якщо за нього проголосує більшість членів Бундестагу, він вважається прийнятим.

Бундестаг має також контрольними повноваженнями щодо уряду. Вони виявляються у формах інтерпеляції (запитів), усних питань, у роботі слідчих комісій, у праві вимагатиме відставки уряду.

Глава держави - Федеральний президент, що обирається спеціальним органом - Федеральними зборами на років 5. Повноваження Президента типові для голови парламентської республіки. Він промульгірует закони, бере участь засіданнях в уряду, призначає і звільняє посадових осіб, має право помилування. Президент є представником Федеративної Республіки Німеччина (ФРН) у відносинах з іншими державами. Від імені ФРН він укладає з ними договори, акредитуються і приймає послів. Більшість актів Президента потребують обов'язкової контрасигнації (підпис) глави уряду або відповідних міністрів, які несуть за них відповідальність.

Вся повнота виконавчої влади належить Федеральному уряду на чолі з Федеральним канцлером. Крім останнього в склад уряду входять віце-канцлер, міністри, що очолюють міністерства, і міністри без портфеля. Президент висуває кандидатуру на посаду Канцлера, який обирається Бундестагом (якщо він не отримує більшості голосів членів Бундестагу, Президент може розпустити палату). Міністри призначаються й звільняються Президентом за пропозицією Канцлера. Повноваження уряду досить великі. Фактично воно здійснює всі функції з управління державою. Досить сильні його позиції і в сфері законодавства. Уряд має право законодавчої ініціативи, при цьому її законопроекти мають пріоритет. Вслучае відхилення такого законопроекту Бундестагом Президент на пропозицію уряду і за згодою Бундесрат може оголосити стан "законодавчої необхідності", і тоді для прийняття цього законопроекту досить схвалення Бундесрат.

Згідно з Основним Законом члени уряду несуть відповідальність тільки перед Канцлером.

Роль Канцлера в державному механізмі ФРН надзвичайно велика. Фактично він визначає основну лінію внутрішнього і зовнішньої політики країни. Вслучае його відставки у відставку повинен піти весь уряд. Бундестаг може висловити недовіру не всьому уряду або окремих його членів, а тільки Канцлеру. Канцлер відсторонюється від посади лише у разі обрання нового Канцлера (так званий конструктивний вотум недовіри - в відміну від деструктивного, який не потребує нової кандидатури на посаду голови уряду).

травмы классификация