хто автор руської правди

Судова система
Королівська адміністрація проводила політику уніфікації і в судовій справі, кілька обмежуючи церковну і витісняючи сеньоріальную юрисдикцію. Судова система, як і раніше, була вкрай заплутаною, суд не був відділений від адміністрації. 
Дрібні судові справи вирішував переви, але справи про серйозні злочини (так звані королівські випадки) розглядалися в суді Бальї, а в XV ст. - У суді під головуванням лейтенанта. У суді Бальї брало участь місцеве дворянство, королівський прокурор. Оскільки переви, Бальї, а пізніше і лейтенанти призначалися і звільнялися на розсуд короля, вся судова діяльність повністю контролювалася королем і його адміністрацією. Зросла роль Паризького парламенту, члени якого з 1467 року стали призначатися не на один рік, як раніше, а довічно. Парламент перетворився у вищий суд у справах феодальної знаті, став найважливішою апеляційною інстанцією по всіх судових справах. Поряд із здійсненням суто суддівських функцій парламент в першій половині XIV ст. набуває право реєстрації королівських ордонансов та інших королівських документів. З 1350 року реєстрація законодавчих актів у Паризькому парламенті стає обов'язковою. Нижчі суди і парламенти інших міст при винесенні своїх рішень могли користуватися тільки зареєстрованими королівськими ордонансамі. Якщо Паризький парламент знаходив в реєструється акті неточності або ж відступ від "законів королівства", він міг заявити ремонстрацію (заперечення) і відмовити такому акту в реєстрації. Ремонстрація долалася лише шляхом особистої присутності короля на засіданні парламенту. В кінці XV ст. парламент неодноразово використовував своє право ремонстраціі, що підвищувало його авторитет серед інших державних органів, але привело в кінцевому рахунку до конфлікту з королівською владою.

наука изучающая здоровье человека